Disclaimer

VOMVIT is bedacht en gecreëerd als een initiatief van de Vereniging van Oud-Medewerkers van Avans Hogeschool (VOM Avans). Een groepje personen (vrijwilligers) kiest de onderwerpen en produceert met de grootst mogelijke zorg de content van de gepubliceerde VIT berichten (de Virtuele Inspiratie Tips). Een persoon vervult de rol van vomvit.nl site-coördinator om het geheel in goede banen te leiden.

De site-coördinator noch de content scribenten aanvaarden enige aansprakelijkheid voor onvolkomenheden en eventuele onjuistheden van op de site gepubliceerde inhoud. De site-coördinator en de scribenten dragen geen verantwoordelijkheid voor content en werking van websites waarnaar verwezen wordt.

Voor uitlatingen van derden op afzonderlijke Virtuele Inspiratie Tips in een reactieveld, zijn noch de VIT scribenten of de vomvit.nl sitecoördinator aansprakelijk.

VOMVIT berichten bestaan altijd uit een foto, een tekstblok over een onderwerp, en een digitale link naar een oorspronkelijke (website) bron waarnaar het bericht verwijst.

De site vomvit.nl plaatst eigen gemaakte foto’s, door derden auteursrechtenvrij beschikbaar gestelde foto’s, of gratis auteursrechtenrechtenvrije stockfoto’s zoals van Pixaby. Bronvermelding is een vanzelfsprekendheid.

De op vomvit.nl aangeboden informatie is uitsluitend informerend van aard. De content in de Virtuele Inpiratie Tips wordt met zorg door scribenten gemaakt en kan op elk gewenst moment door hen gewijzigd worden. Zowel vomvit.nl nog de scribenten zijn aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die rechtstreeks of indirect het gevolg is van het benutten van de gepubliceerde informatie op vomvit.nl.

Vomvit.nl maakt gebruik van Recaptcha. Recaptcha beveiligt tegen misbruik van formulieren. Recaptcha is een systeem dat geavanceerde analyses toepast om geautomatiseerde software tegen te gaan. Dit om te voorkomen dat er vervelende teksten op de site via reactievelden terecht komen, maar ook dat irritante spam bij de vomvit.nl berichtenbox bij het gebruik van een van de elektronische formulieren (Contact-formulier en VIT Tipsuggestie formulier) terecht komt.

De inhoud van de vomvit.nl site en de erbij horende disclaimer kunnen op ieder moment aangepast worden. Het is dan ook aan te bevelen deze disclaimer periodiek te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Vomvit.nl en de daarop gepubliceerde Virtuele Inspiratie Tips vallen onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-Licentie.

Deze licentievorm houdt in dat de teksten van de Virtuele Inspiratie Tips en overige teksten van vomvit.nl hergebruikt mogen worden zolang een naamsvermelding gedaan wordt. Die nieuwe teksten mogen ook zelf weer hergebruikt worden door anderen onder een soortgelijke licentie.

Let er wel op dat op vomvit.nl gebruikt beeldmateriaal niet zomaar opnieuw (her)gebruikt mag worden. Dit beeldmateriaal valt dus niet automatisch onder de CC licentie die vomvit.nl zelf verstrekt.