Tipsuggestie

VIT Tipsuggestie

Heeft u een interessant, opmerkelijk onderwerp gespot in krant, tijdschrift of via een digitale kanaal, dan kunt u dit met behulp van een Virtuele Inspiratie Tip Tipsuggestie formulier doorgeven.

Elk VIT bericht bestaat uit een blokje tekst, een foto, en een link naar een digitale bron waar iets te bekijken, te beluisteren of iets te doen is.

Een bruikbare Tipsuggestie voor het maken van een Virtuele Inspiratie Tip bevat een concreet onderwerp dat past in een van de vomvit.nl rubrieken. Bij een Tipsuggestie hoort altijd een verwijzing naar de oorspronkelijke digitale bron.

De scribenten van vomvit.nl berichten maken gebruik van deze ingestuurde VIT Tipsuggesties.

Niet van elke Tipsuggestie zal uiteindelijk een Virtuele Inspiratie Tip als thuisblijfuitje vervaardigd kunnen worden.

Bij het invulblokje “Oorspronkelijke (publicatie)bron” graag zo concreet mogelijk de vindplek van de digitale bron aangeven.

Heeft u vragen of opmerkingen over de vomvit.nl site als geheel of over onderdelen, gebruik dan het algemene contactformulier.

VOMVIT-logo


    ja