Uitzonderlijke zomerdroogte geen uitzondering meer

Foto: VOMVIT

Kaart van actuele droogtegebieden in Nederland.

In de zomer natte voeten krijgen in Nederland blijkt steeds lastiger. 2020 Is het derde achtereenvolgende jaar waarin veel te weinig neerslag valt. In 2019 en zeker in 2018 was het erg droog, maar net iets minder dan in het recordjaar 1976.

Een landelijk ochtendblad (Volkskrant) zette gegevens over aanhoudende droogte bij elkaar en vertaalde dit in een ‘Droogtekaart’. Deze kaart toont van dag-tot-dag de lokale droogte-situatie van de bodem. Er staat ook een interactieve grafiek met gegevens over de meteorologische droogte sinds 1906.

Hoewel februari 2020 een erg natte maand was, blijkt de grondwateraanvulling medio juni al weer ‘verbruikt’. Schade na langdurige droogte kan ontstaan in dijken en kades. Grote graslanden vergelen etc.

In het verleden was het vaak zaak, water zo snel en efficiënt mogelijk af te voeren. Tegen langdurige en jaarlijks terugkerende droogte als natuurverschijnsel is nauwelijks kruit gewassen. Ruimte voor water(opslag) creëren langs de rivierlopen is een van de toegepaste ingrepen om grote watervolumes juist langer vast te kunnen houden.

Wat iedereen kan waarnemen is dat het elk jaar vroeger in het jaar droger lijkt te worden. Rijkswaterstaat, de Waterschappen en het KNMI melden een dreigend watertekort in de ‘Droogtemonitor’. Deze droogtemonitor bevat informatie over neerslag en verdamping en wordt regelmatig gepubliceerd in het groeiseizoen.

Drie droge lentemaanden in voorjaar 2020 resulteren in lage grondwaterstanden. Dat is vooral het geval in het oosten en zuiden van Nederland op de hoge zandgronden. De regenbuien van juni maakten alleen de bovenste bodemlagen tijdelijk iets vochtiger.

De drinkwatervoorziening kent nog geen (dreigende) tekorten. Bewust omgaan met drinkwater blijft vanzelfsprekend het devies.

Om het waterbeheer op orde te houden, blijven de Waterschappen en Rijkswaterstaat de vinger aan de pols houden en nemen diverse maatregelen. Zo worden er waterpeilen opgezet, water wordt waar mogelijk vastgehouden en men kondigt regionale ‘wateronttrekkingsverboden’ uit oppervlaktewater af. Inspecties van kritische gebieden zoals droogtegevoelige dijken en kaden worden geïntensiveerd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *